Helsingin yliopiston tutkimus – kysely lukiolaisille

Ohessa linkki lukiolaisille tarkoitettuun vapaaehtoiseen kyselyyn. Lisätietoa on alla olevassa rehtorille osoitetussa saatekirjeessä. Lisätietoa saa myös rehtorilta.

Linkki:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/56363/lomake.html?rinnakkaislomake=123

 

 

 

 

Hyvä lukion rehtori,

Teemme Helsingin yliopistossa käyttäytymistieteiden laitoksella laajaa tieteellistä tutkimusta nuorten elämänlaadusta Suomessa. Elämänlaadulla tarkoitetaan tässä nuorten omaa kokemusta fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Tarkoitus on saada tietoa 15−20 -vuotiaiden nuorten hyvinvoinnista, elämäntilanteesta ja erityisesti suhteista vanhempiin nuorten itsensä kuvaamana. Tutkimus antaa arvokasta tietoa nuorten nykytilanteesta Suomessa, ja siksi on tärkeää, että mahdollisimman moni nuori vastaa kyselyyn.

Kysely on vapaaehtoinen. Tutkimus toteutetaan anonyymisti vastattavana nettikyselynä eli emme kerää oppilaiden henkilötietoja, joista opiskelijan voisi tunnistaa. Kyselyn sisältö on tämän kirjeen liitteenä. Kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisena, ja tulokset esitetään siten, ettei yksittäisiä vastauksia voi tunnistaa. Kyselyn loppuun on liitetty linkit Nuortennettiin ja Nuorten Mielenterveystaloon sekä puhelinnumero Lasten ja nuorten puhelimeen. Jos nuorilla herää kyse-lyyn vastatessa kysymyksiä tai ahdistusta, he voivat ottaa yhteyttä myös allekirjoittaneisiin, joiden yhteystiedot kerrotaan kyselyn alussa. Tutkimuksen eettisistä näkökohdista on saatu lausunto Helsingin yliopiston eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnalta (liite 3).

 

Jätä vastaus

Viesti