Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto

Terveydenhoitaja on tavattavissa lukiolla torstaisin ja perjantaisin klo 9-15, puhelimella muinakin koulupäivinä.

Opiskelijaterveydenhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää toimintaa. Se keskittyy opiskelijan terveyden ja opiskelukyvyn edistämiseen ja opiskeluympäristön terveellisyyteen.


Kansanterveyslain mukaan opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös sairaanhoito ja suun terveydenhuolto. Lukion terveydenhoitaja ottaa vastaan opiskelijoita sovittuina aikoina. Opiskelijat ja huoltajat voivat ottaa yhteyttä ja varata ajan opiskelijan terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Jos opiskelijan terveysasiat tarvitsevat tarkempia tutkimuksia ja selvittelyjä, terveydenhoitaja tai lääkäri voi ohjata opiskelijan muiden asiantuntijoiden tekemiin jatkotutkimuksiin. Kouluterveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolta voidaan ohjata myös esimerkiksi kuraattorin tai psykologin vastaanotolle. Kouluterveydenhuoltoon sisältyvät tarvittaessa lääkehoidolliset toimenpiteet.


Opiskeluterveydenhuollon terveyspalvelut ovat:

  • terveydenhoitajan suorittama terveystarkastus tehdään lukion 1. opiskeluvuonna
    ja lääkärintarkastus 2. opiskeluvuonna
  • kouluterveydenhoitajan vastaanotto ajanvarauksella ja myös ilman ajanvarausta
    ennalta ilmoitettuna aikana
  • hammaslääkäripalvelut